CE  BELGESİ           
FAYDALI MODEL     
T.S.E.                  
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ    
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ     
YATIRIM  TEŞVİK BELGESİ         
      
         
         
       
                     Patent / Faydalı Model Başvurusu

   1)   Başvuru için istenilen Bilgi :

         
a)   Ürün  hakkında  tanıtıcı  genel  bilgi,
         
b)   Türkiye ve Dünyadaki mevcut durumu,
         
c)   Buluşun  çözümünü   amaçladığı   teknik  problemler ;  sağladığı
                Faydalar,
(buluşun konusu, amaçladığı, çözmeyi planladığı alan)
         
d)   Buluşun başlığı  ve çalışma prensibi,
         
e)   Buluşun  sanayiye  uygulanabilir  olması yani, her bir parçanın
                imal  edilebilir  olması, 
          
f)  Buluşu açıklayan teknik resimler ve bu resimlerin işlem sırasına
                göre numaralandırılması,
         
g)   Buluşu  yapan  kişi/ kişilerin  ad, soyad  ve  adres/adreslerinin
                belirtilmesi,
         
h)   Buluşun  uygulandığı  ürünlerin  piyasaya sunuluş  tarihi,
          
i)   Başvuru sahibinin  adı soyadı  veya  ticaret ünvanı, adresi, tel
                ve faks nosu.
          
j)  Vergi levhası
          k)  Ticaret sicil gazetesi
          
l)  İmza sirküleri
        
m)  Ortakların Ad Soyadları

   2)  Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru yapılmadan önce özellikle
          patent başvuruları için buluşun, mevcut buluşlarla karşılaştırılması,
          benzerlik  ve   farklılıkların   görülmesini  teminen  Araştırma talep
          edilecektir. Araştırma  Raporu  sonucuna göre ;  Patent ( Koruma
          süresi : İncelemesiz  Patent , 7 -  İncelemeli  Patent  20 yıl ) veya  
         
Faydalı Model (Koruma süresi : 10 yıl) için başvuru hazırlanacaktır.

   3)  Patent ve/veya  Faydalı  Model Başvuru/Belgeleri Türkiye sınırları
          içersinde  koruma  sağlamaktadır. Yurtdışındaki   koruma talepleri
          için  farklı  işlemler  uygulanmaktadır.  

   4)  Yasal  zorunluluk  nedeniyle Patent başvuruları  24- 36 ay; faydalı
          model başvuruları 20 ay,  sonra sonuçlanabilmektedir.

 
 846  Sokak  No : 45  K: 5  No : 408  1.Beyler  İşhanı  Konak  -  İZMİR
0232 441 81 99         Fax : 0232 441 15 89         Gsm : 0532 342 35 29

 info@ntdanismanlik.com.tr
i.tasar@ntdanismanlik.com.tr
COPYRIGHT @2011  Tüm Hakları NT Danışmanlık Firmasına  aittir.