CE  BELGESİ           
FAYDALI MODEL     
T.S.E.                  
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ    
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ     
YATIRIM  TEŞVİK BELGESİ         
      
         
         
       

                                               
     MARKA     
    Marka, bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden  ayırt edici  bir işarettir.  
    Pazarlama stratejileri ve büyümenin temelinde, müşteriler  için bir marka
    inşa   etmek  yatmaktadır.   Marka  tescilleri  sırasında  en  önemli   konu,
    markanın   seçimi    ile    marka   tescilinin   kapsayacağı    malların   yada 
    hizmetlerin   saptanmasıdır. 
    Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş yada kullanılan markalardan
    ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.
    Marka çalışmalarına  başlamadan , firmanızın  faaliyet   gösterdiği  sektör
    rakipler ,pazar yapısı,kaynaklar ve  en  önemlisi  müşterilerin  incelenmesi
    gerekir.   Bu  çalışmalar  için   marka   oluşturma  konusunda firmamızdan
    danışmanlık yardımı alınabilir. 
    Benzer ürünleri   ya da  hizmetleri başkalarının ürün  yada hizmetlerinden
    ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması  sırasında
    kullanılan AYIRT EDİCİ  İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler,
    Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli  veya  Ambalajı  ile bunların  birlikte
    sunuluşları  marka olarak  değerlendirilmektedir.
    Marka koruması,ürün yada hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini
    koruyan  bir   sistemdir.  Marka   tescilinin  amacı , özel  yasa  ile  getirilen
    korumadan yararlanmak anlamındadır.
    Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir
    kişi tarafından tescil için başvuru  yapılması veya tescil ettirilmesi  halinde
    gerçek marka hakkı  sahibinin  itiraz  etme veya  dava açarak tescili  iptal
    ettirme yetkisi vardır.
    Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi  sırasında  dikkat
    edilecek en önemli konu,seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.
    Marka tescilisırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka  tescilinin
    kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları
    tarafından  tescil ettirilmiş  ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek
    şekilde farklı olması gerekmektedir.
    Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil  edilecek  marka  ve markanın
    kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal listesi hazırlanırken,gerçek iş
    konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
    Markanın tescil  tarihinden  itibaren , beş yıl  içinde  mal  listesinde  yazılı
    mallarda kullanılması zorunlu olduğu  ve markanın  kullanılmadığı mal  için,
    istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de  değerlendirilmelidir
    Marka , ticari  bir   varlıktır. Ama   aynı   zamanda, marka , bir  pazarlama
    mesajı da taşır. Markanız, ürününüzün, pazardaki rakiplerinden en önemli
    ayrım noktalarından biridir ve o nedenle, doğru mesajı içermelidir.    
    Bir reklam ajansıyla çalışıyorsanız, markayı yaratmak için onlardan destek
    alabilirsiniz.  Ama Türkiye'de pek  çok küçük  şirket  gibi,  bugüne  kadarki 
    markalarınızı  kendiniz  yarattıysanız  ve/veya yeni ürününüz için reklam
    ajanslarına ayıracak bütçeniz yoksa, iş başa düşüyor.

       * Marka yaratırken veya başvurularda mutlaka ön araştırma yaptırınız.
       * Markanız akılda kalıcı, dikkat çekici ve kısa olmalıdır.
       * Markanızın Türkçe olmasına özen gösteriniz. Aksi takdirde yurtdışı 
          başvurularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
       * Markanızın kolayca taklit edilmemeli
       * Markanızın jenerik haline gelmesine izin vermeyiniz.
       * Markanızın kullanım süresine dikkat ediniz. 5 yıl süre ile kullanılmayan
          markalar hükümsüz sayılmaktadır.                                           
                                         MARKA OLUŞTURURKEN
    1. DEVLERİ İNCELEYİN
        İşe, dev şirketlerin yarattıkları markaları inceleyerek başlayın. Önce, iş
        yaptığınız sektördeki büyük markalara bakın. Tümü, pazarlama bazlı bir
        bakış açısıyla seçilmişlerdir ; ne anlama geldiklerini ve  neden bu  ismin
        seçildiğini düşünün. 
        Çok sayıda markanın sert rekabet koşul    larında ayakta kalma savaşı
        verdiği günümüz ekonomisinde, alışıldık markaların  farkedilme  olasılığı
        çok  düşüktür. Son dönemin  markalarını anlamaya çalışın: Mavi Jeans, 
        Advantage Card, Axess hepsi, bir pazarlama mesajını içinde taşıyorlar.

    2. TEMSİL GÜCÜ YÜKSEK İSİMLER BULUN
        Marka yaratmada ilk  adım , ürününüzün   pazardaki   konumunu  temsil
        eden 4-5 ürünü alt alta yazmaktır. Bunlar, ürünün tüketicilere sağladığı
        ekonomik faydanın yanı sıra,düşük fiyata, yüksek kalite sunması olabilir.

  3. MARKANIZIN KİŞİLİĞİ OLSUN
      Ürünün   pazardaki   konumunu   temsil   eden   özellikleri
      yazdıktan   sonra,   bu kez, 'kişilik özelliklerine' ilişkin 4-5
      özelliği  alt  alta  yazın.  Örneğin , markanızın , 'arkadaş',
      'çağdaş', 'hızlı'  gibi  kişilik  özellikleri  bulunabilir.
  4. AKLINIZA GELEN İSİMLERİ SIRALAYIN
      Yazdığınız  bütün  özelliklerin  yanlarına, size  çağrıştırdığı
      isimleri yazın.  Aklınıza  gelen  kelimeler de  olabilir,  kelime
      grupları da. Tek amacınız , bulduğunuz markanın, o özelliği
      temsil  ediyor  olması...  Markanın  yanında bir de,  'şirket',
      'topluluğu'    gibi   ek    unsurların    olmasını    istiyorsanız,
      bulduğunuz ismi, bu uzantıyla yanyana getirerek deneyin.
  5. AVANTAJLARI VURGULAYIN
      İsim seçerken,iş yaptığınız pazarda satışları etkileyen en
      önemli  unsurları aklınıza getirin. Örneğin , bir pil üreticisi
      için 'Energizer',  tüketiciler,  satın aldıkları pilin uzun süre
      dayanmasını  istedikleri  için  çok doğru bir  seçim. Siz de,
      kendi   sektörünüzde    satışları    etkileyen   en    önemli
      unsurları düşünün.
  6. BULDUĞUNUZ MARKANIN ZORLUKLARINI İNCELEYİN
      Bu aşamadan sonra,şirket çalışanlarından en az 2 kişiyle
      daha, ürettiğiniz isimleri gözden geçirin. İsimleri  yüksek
      sesle tekrar edin, telefon operatörünüz gün boyunca bu
      ismi tekrar edebilecek mi, akılda kalıcı bir isim mi, argoda
      başka   bir  anlamı  olabilir mi ,   ve son   olarak  , şirketin
      faaliyet   alanı   genişlemeye   başladığında  bu isim, yeni
      alanları da temsil  edebilecek mi gibi soruları  yanıt verin.
  7. KÜÇÜK BİR PAZAR ARAŞTIRMASI YAPIN
      Listeyi   eledikten   sonra , finale  kalan    isimler  hakkıda,
      çevrenizdeki  30 kişinin  fikrini alın. 30 , dev şirketler  için
      marka yaratan  reklam ajanslarının 'fokus gruplar'da baz
      aldığı  bir  sayı aldığı  için , yeterli olacaktır...
  8. VE KARARINIZI VERİN
      bütün bu bilgileri topladıktan sonra, son tercihinizi yapın.
 
 846  Sokak  No : 45  K: 5  No : 408  1.Beyler  İşhanı  Konak  -  İZMİR
0232 441 81 99         Fax : 0232 441 15 89         Gsm : 0532 342 35 29

 info@ntdanismanlik.com.tr
i.tasar@ntdanismanlik.com.tr
COPYRIGHT @2011  Tüm Hakları NT Danışmanlık Firmasına  aittir.