CE  BELGESİ           
FAYDALI MODEL     
T.S.E.                  
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ    
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ     
YATIRIM  TEŞVİK BELGESİ         
      
         
         
    


  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMADAN YATIRIMA BAŞLAMAYINIZ.
ÖNEMLİ  NOT ....

         Yatırım  Teşvik  Belgesi   sadece   Makine  alımlarında  Devlete   Vergi 
         vermememiz  için   uygulanan    bir    devlet   teşviğidir.   Bina  İnşaat 
         harcaması  veya   Arsa  tahsisi  için  yapacağınız  Harcamaların   KDV
         açısından  Teşvikle  bir  ilgisi yoktur.Bu Harcamalarınız sadece yatırım
         tutarına  dahil   edilebilir .  Örneğin  Belgenin  alımı  için   gerekli   olan 
         asgari  Yatırım  Tutarı 1.000.000 TL olsun .  Bu Miktarın 800.000 TL'si
         Makine   Teçhizat    Geriye    kalan    200.000  TL'sı   ise   Bina  İnşaat
         harcaması  olabilir.

         BELGE KAPSAMINDA YARARLANILAN DEVLET YARDIMLARI

           *   
FAİZ DESTEĞİ:  Kredi desteği yerine tüm yatırım bölgeleri için,en 
                  az bir yıl vadeli yatırım kredilerine  YTL bazında 5 (beş) puan,
                  Döviz   bazında 2 (iki) puan faiz desteği sağlanması karara
                  bağlanmıştır.

           *   
Faiz Desteği Sınırları: Azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı,
                  ar-ge ve çevre yatırımları için 300,000, KOBİ yatırımları için
                  200,000, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için
                  1,000,000 milyon TL’yi, ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi
                  faizi desteği ise 100,000 YTL’yi geçemez.

           *    GÜMRÜK VE FON MUAFİYETİ:  İthal edilecek makine ve teçhizatlar
             için Gümrük Vergisi ve KKDF fonu muafiyeti vardır. (BU ORAN
             MAKİNENİN  GELECEĞİ ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.)

           *    KDV İSTİSNASI:  Üretim hattında kullanılan İthal-yerli makine ve
             teçhizata uygulanan KDV istisnası, Eskiden olduğu gibi devam
             etmektedir. (%18 DİR.)


Hizmetlerimizin kapsamı

1-

Proje İşlemleri ve Başvurusu Yatırım Bilgi Formu, İthal - Yerli Makine Teçhizat Listelerinizi hazırlığı tarafımızca yapılır. Hazırlanan evraklar ilk önce tarafınıza teyide sunulur daha sonra imzalanmak üzere gönderilir. Hazırlanan müracaat dosyasının başvurusu yapılarak dosyanın takibi yapılır.

2-

Belgenin Onaylanması Dosya havale, uzmanla iletişim, başvuruda değişiklik işlemlerini
sonuçlanıncaya kadar takip edilmesi işlemleri tarafımızca yapılır.

3-

Bilgilendirme Hizmetleri Belgenin sonuçlanması ile birlikte belge kullanımı hakkındaki gerekli bilgileri tarafınıza gönderilir ve firmanıza gerekli bilgilendirme yapılır.

     *   Eksiksiz   hazırlanmış   bir  Yatırım  Teşvik  dosyası kısa  sürede       
          
sonuçlanması için gereklidir

    
*   Yatırım Teşvik Belgesini almak için yatırıma başlamayı beklemeyiniz. 
    
*   Teşvik Belgesiz harcamalarınız sonradan belge kapsamına alınamaz. 
    
*   Belgenizi alınız, yatırımınıza bir yıl içinde başlayabilirsiniz,
    
*   YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMADAN YATIRIMA BAŞLAMAYINIZ.
.


      YATIRIM  TEŞVİK  BELGESİ  İLE  İLGİLİ  ÖNEMLİ  BİLGİLER 
       
Yatırım Teşvik Belgesi almak, devlet yardımlarından
       yararlanmak en tabii hakkınızdır.
       Yatırım Teşvik belgesi almadan yatırıma başlamayınız

*    Yerli ve ithal Makine Teçhizat alımında, yerli firma veya
Gümrük idarelerinin makine listelerine yazarak onaylamaları
ile KDV ödemeden Yerli ve İthal makine alabilirsiniz.

*    İhtiyacınız olan makineleri belgenize sonradan ekleyebilir
ve belgeye mevzuat çerçevesinde her türlü revize işlemi
yapılabilmektedir. 

*    Teşvik belgesi başvurusundan önce aldığınız harcama
faturaları Teşviklerden yararlanmaz.

*    Yatırım    Teşvik   Belgesi    kapsamında    yatırımınızı
tamamladıktan   sonra   belgenin   tamamlama  vizesinin
yapılması “kapatılması” zorunludur. Kayıtlarınızı ayrı bir
klasörde saklayınız. Tamamlama vizesinin yapılamaması,
aldığınız devlet yardımlarını cezaları ile birlikte geri
ödemenize sebep olacaktır.

*    Yatırım Teşvik Belgenizin süresi içinde yatırıma başlanmış
ise ek süre alınabilir.
Ek süre, belgede yazılı orijinal sürenin yarısı kadardır.  
Belgeniz  hiç bir  şekilde  kullanılmayacaksa  iptal  edilir.
Belgenizin kullanılmamasından dolayı iptal edilmesinin
firmanıza herhangi bir dezavantajı yoktur. Belgenin
alınış sırasında talep ettiğiniz makinelerin tamamını
almak zorunda değilsiniz. Kurulacak tesiste yatırımın
bütünlüğünün sağlanması, mamul imalatının gerçekleşmesi, 
asgari yatırım tutarınızın, KOBİ yatırımlarında 200.000 TL,
Diğer yatırımlarda ise 1.000.000 TL alt sınırını aşması
yeterlidir.

 
 846  Sokak  No : 45  K: 5  No : 408  1.Beyler  İşhanı  Konak  -  İZMİR
0232 441 81 99         Fax : 0232 441 15 89         Gsm : 0532 342 35 29

 info@ntdanismanlik.com.tr
i.tasar@ntdanismanlik.com.tr
COPYRIGHT @2011  Tüm Hakları NT Danışmanlık Firmasına  aittir.